Kulttuurilla on sekä henkilökohtaisia ​​että sosiaalisia etuja.

Last updated on: Published by: John 0

Sisäiset edut

 

Yksilöt voivat hyötyä kulttuuriin osallistumisesta monin eri tavoin, joista osa on hyvin henkilökohtaisia. Ne voivat tarjota emotionaalisesti ja älyllisesti jännittäviä kokemuksia, olivatpa ne sitten nautittavia tai epämukavia, jotka edistävät juhlia tai itsetutkiskelua, ja ne voivat olla nautinnon ja hämmästyksen lähde. Kulttuuri voi myös ilmaista luovuutta, luoda henkilökohtaista identiteettiä sekä parantaa tai säilyttää yhteisön paikkatuntumaa.

 

Kulttuuritapahtumat tarjoavat rentoutumisen, nautinnon, oppimisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia. Kulttuuri kokoaa ihmisiä yhteen erilaisissa ympäristöissä, kuten museoissa, teattereissa, tanssistudioissa ja yleisissä kirjastoissa.

 

Nämä edut liittyvät erottamattomasti kulttuuriin, ja ne houkuttelevat meitä ja motivoivat meitä sitoutumaan.

Oppiminen on parantunut ja olennaisia ​​taitoja on hankittu tulevaisuutta varten.

 

Kulttuuriin osallistuminen auttaa lapsia ja nuoria kehittämään kognitiivisia taitoja, itsetuntoa ja sietokykyä, jotka kaikki edistävät koulutustuloksia. Esimerkiksi koulun taiteellisiin ohjelmiin osallistuvat pienituloisten kotien opiskelijat ovat kolme kertaa todennäköisemmin mukana kuin ne, jotka eivät osallistu. Yhdysvalloissa kouluissa, jotka sisällyttävät taiteen opetussuunnitelmaan, on jatkuvasti korkeammat keskimääräiset luku- ja matematiikan tulokset kuin vastaavilla kouluilla, jotka eivät sisälly siihen. 6. alaviite6th alaviite6th alaviite6th alaviite6th jalka Sekä julkisessa koulutuksessa että keskeisten työelämän taitojen kehittämisessä monet lainkäyttöalueet luovat merkittäviä yhteyksiä kulttuurin ja lukutaidon sekä parempien oppimistulosten välille.

 

Kulttuuriperintö laajentaa koulutus- ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, myös syvempää historiankäsitystä. Museoissa ja arkkitehtonisten esineiden ja kulttuurimaisemien ympärille rakennettu Ontarion kulttuuriperintösektori tarjoaa koulutustuotteita ja oppimisvälineitä.

 

Yleisillä kirjastoilla on keskeinen rooli koulutusmahdollisuuksien ja lukutaidon laajentamisessa, digitaalisen kuilun kaventamisessa, elinikäisen oppimisen edistämisessä ja yksilöiden valmistelemisessa tietotalouden työpaikkoihin luotettavina yhteisön keskuksina ja tiedon ja tiedon keskuksina. 8[8] alaviite: On todistettu, että kirjastotoiminta parantaa lukutaitoa ja kognitiivisia kykyjä.

 

Sekä akateemisessa että ammatillisessa kontekstissa verkko-oppiminen on yleistymässä. Pelejä käytetään auttamaan opiskelijoita parantamaan lasku-, kirjoitus- ja muita älyllisiä kykyjään ja innostaa työntekijöitä. Ontariossa on noin 120 erikoistunutta verkko-oppimisyritystä.

 

Parempaa terveyttä ja onnea

 

Kulttuuriin osallistuminen hyödyttää terveitä yhteisöjä monin eri tavoin. Sekä henkinen että fyysinen terveys ovat hyötyneet luovuudesta ja kulttuurisesta osallistumisesta. Kulttuuria integroidaan nopeasti terveydenhuoltoon erityisesti Isossa-Britanniassa ja muilla lainkäyttöalueilla, kuten Kanadassa.

 

Yhä useammat todisteet viittaavat siihen, että taiteet voivat auttaa iäkkäitä parantamaan terveyttään ja hyvinvointiaan. Taiteeseen osallistuminen voi auttaa ihmisiä tuntemaan olonsa vähemmän yksinäiseksi ja samalla edistää identiteetin kehittymistä ja kulttuurienvälistä ymmärrystä. Vancouver Arts, Health, and Seniors Projectin mukaan aktiivisella taiteen parissa työskentelemisellä on suotuisia terveydellisiä etuja, kuten sosiaalinen yhteenkuuluvuus sekä henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Ajan myötä sekä subjektiivinen terveys että kroonisen kivun mittarit paranivat.

Related posts